Tips & Tricks

Bryggning


Rekommendationen är att man väger både kaffet och vattnet. Kaffe har olika densitet (vikt/volymenhet) vid olika rostningsgrader. Ett mörkrostat kaffe kan ha nästan 1,5 ggr större volym än ett ljusrostat.


Till nästan alla våra kaffen rekommenderar jag att man använder 60g kaffe per liter vatten.