henrik@blekinge.coffee

0
Din varukorg är tom!

KÖP- OCH ANVÄNDARVILLKOR

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.blekinge.coffee (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationerna”), de Produkter och tjänster som levereras enligt Prenumerationerna och de produkter och tjänster som levereras en gång (”Direktköp”). 

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte göra Direktköp eller ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.

 

 

1. INFORMATION OM OSS

Namn: Blekinge Coffee AB.

Organisationsnummer: 559294-0836

Adress: Östra vägen 1, 37532 Mörrum

E-post: henrik@blekingekafferosteri.se 

Momsregistreringsnummer: SE559294083601

Styrelsens säte: Mörrum, Blekinge, Sverige.

 

 

2. ANSÖKAN OCH BINDNINGSTID PRENUMERATIONER

2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en kaffeleverans har eller kommer att skickas till dig.

2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en eller flera gånger per kalendermånad får en kaffeleverans till den av dig angivna adressen.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

3. PRISER

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.

3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 7.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. BETALNING

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis samma dag nästkommande kalendermånad (med undantag för helgdagar). Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid Direktköp utgår avgiften direkt vid köp. Även i de fall Produkten är ett presentkort som inte utnyttjas inom den angivna tidsperioden har Blekinge Coffee ingen möjlighet att återbetala köpet.

4.3 BETALNINGSALTERNATIV

KLARNA. Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank.

FAKTURA. Betalningsvillkor 10 dagar. När du väljer att betala mot faktura görs en kreditupplysning på ditt person- eller organisationsnummer. Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

POSTFÖRSKOTT. Du handlar mot traditionellt postförskott och betalar när du hämtar varorna.

FÖRSKOTTSBETALNING. Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgironummer. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via e-post hur du går tillväga. Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning. Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard & American Express) via betalningsplattformen Klarna. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till henrik@blekingekafferosteri.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd värdekod eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

 

 

5. LEVERANSTIDER

5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en kaffelåda att skickas en eller fler gånger varje kalendermånad. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första kaffeleverans att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Vi gör vårt bästa för att skicka dig din kaffeleverans så fort som möjligt.

5.2 Vid beställning av en Produkt skickas denna så fort som möjligt till den adress du angivit vid beställningen.Normal leveranstid är cirka 1-3 dagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.

5.3 Om ett kaffe tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera något kaffe den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

 

 

6. PRODUKTER OCH PAKETERING

6.1 Allt innehåll på Webbplatsen är avsett för privat kunskaps- eller informationsbehov. 

6.2 Alla produkter på sajten, inklusive alla prover vi tillhandahåller, är avsedda för personligt bruk. Om inget annat anges förbehåller vi oss rätten att byta ut eller ändra den produkt som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion, utan att på förhand meddela dig som kund.

 

 

7. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

7.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte Prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt. Prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.

7.2 Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen eller genom att maila oss på henrik@blekingekafferosteri.se. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas senast den 5 (fem) dagar innan din nästa leverans om du inte vill ha nästkommande månads kaffeleverans. 

7.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 7.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter). Detta gäller dock inte för Produkter som endast omfattar en leverans.

 

 

8. ÅNGERRÄTT

8.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första kaffeleverans för den aktuella Prenumerationen.

8.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

8.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända kaffet till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar oss genom att skicka ett meddelande till henrik@blekingekafferosteri.se. Kaffet kan återsändas till följande adress: Blekinge Coffee AB, Östra vägen 1, 37532 Mörrum. Vi ber dig återsända den kompletta kaffelåda i sin originalförpackning. Om du har brutit förseglingen på kaffepåsen gäller av hygienskäl inte ångerrätten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av det aktuella kaffet. 

8.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka det du har betalt för kaffet i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

9. REKLAMATION

Om du är missnöjd med en kaffeleverans kan du inom skälig tid reklamera kaffet och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med problemet till henrik@blekingekafferosteri.se. Återbetalning för kaffeleverans sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).

10. ÅTERBETALNINGSPOLICY

10.1 Om du lämnar tillbaka ett kaffe till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 8 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot kaffet, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för kaffet samt eventuella fraktkostnader. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända kaffet till oss (se punkt 8.3).

10.2 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

11. ANSVAR

Om du är konsument regleras vårt ansvar för kaffet i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

12. BEFRIELSEGRUNDER

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

13. TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

14. MEDDELANDEN

Meddelanden till oss ska skickas till henrik@blekingekafferosteri.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

15.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

15.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

15.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Kaffen eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

19. PERSONUPPGIFTSLAGEN

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen